DOSTAVA PODATAKA O POSLOVNIM PROSTORIMA U POREZNU UPRAVU

07. studeni, 2017

 

 

Propisan je novi način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima u sustav fiskalizacije. Naime, svaki obveznik fiskalizacije iz čl. 15. st. 2. Zakona o fiskalizaciji1, obvezan je Poreznoj upravi dostaviti podatke o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost. Podatak o poslovnim prostorima treba sadržavati sljedeće podatke:

  •  OIB
  •  oznaku poslovnog prostora
  •  adresu poslovnog prostora
  •  tip poslovnog prostora
  •  vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
  •  radno vrijeme i radne dane
  •  datum otvaranja poslovnog prostora
  •  datum zatvaranja poslovnog prostora
  •  status poslovnog prostora.

 

Oznaka poslovnog prostora treba biti označena na jednak način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora. Adresa poslovnog prostora dostavlja se putem sustava ePorezna. Kao tip poslovnog prostora navodi se način poslovanja, kao što je internetska trgovina, pokretna trgovina i sl., ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako je riječ o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti. Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja se prema vrijedećem šifrarniku koji sadržava nacionalnu klasifikaciju djelatnosti. Obveznik fiskalizacije dostavlja podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

 

Ako dođe do promjene podataka o poslovnim prostorima koji su dostavljeni u PU, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije obvezan je na propisani način, prije početka primjene promijenjenih podataka, dostaviti podatke o promjenama.

 

Obveznici fiskalizacije koji su do stupanja na sna¬gu izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji dostavili Ministarstvu financija – PU podatke o svim poslov¬nim prostorima, obvezni su najkasnije do 31. srpnja 2017. godine ponovno dostaviti podatke o svim po¬slovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost.

 

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616