NAČINI DOSTAVE PODATAKA U PU

19. Rujan, 2017

 

Podatke o poslovnom prostoru obveznik fiskalizacije koji naplačuje u gotovini dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru. Podatci se potpisuju ispravnim kvalificiranim digitalnim certifikatom te dostavljaju putem ePorezna s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

 

Iznimno, porezni obveznici koji su obveznici fiskalizacije, a koji nemaju obvezu korištenja sustavom ePorezne i nemaju certifikat za pristup ePoreznoj, prijaviti će podatke o poslovnom prostoru službenicima u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Prijava podatka odvijat će se putem obrasca Prijava podataka u sustav fiskalizacije. Riječ je o obveznicima fiskalizacije koji nisu ujedno i obveznici PDV-a.

 

Obrazac dostave podataka u PU

Obveznici fiskalizacije koji nemaju obvezu dostavljanja podataka putem ePorezne, dakle mali porezni obveznici, dostavljaju podatke o poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost putem propisanog obrasca Prijava podataka u sustav fiskalizacije. Navedeni obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu ili prebivalištu obveznika fiskalizacije.

 

 

 

 Obrazac prijave podataka u sustav fiskalizacije

 

Podatci o obvezniku fiskalizacije:

OIB 11223344556

Ime i prezime / Naziv ŠUMSKA VILA d.o.o.

Adresa Zagreb, Ponosna 56

Oznaka poslovnog prostora 1

Adresa poslovnog prostora Zagreb, Ponosna 56

Tip poslovnog prostora

Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru 47.71

Radno vrijeme i radni dani 8,00 – 20,00

ponedjeljak – subota

Datum otvaranja poslovnog prostora 1. 10. 2016.

Datum zatvaranja poslovnog prostora

Status poslovnog prostora otvoren

Podatci o proizvođaču programskog rješenja:

OIB 55667788994

Ime i prezime / Naziv LUMEN d.o.o.

Adresa Zagreb, Vodovodna 5

Podatci o održavatelju programskog rješenja:

OIB 55667788994

Ime i prezime/Naziv LUMEN d.o.o.

Adresa Zagreb, Vodovodna 5

NAPOMENA*:

___________________________________________________

___________________________________________________

* Ako je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja strana fizička ili pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj nema dodijeljen OIB, upisuju se podatci te osobe koji obvezno moraju sadržavati ime i prezime / naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.

 

 

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616