Padaju kamatne stope na nove kredite

05. Rujan, 2017

 

 

 

 

Kamate na kredite s valutnom klauzulom na kvartalnoj razini smanjile su se za oko 60 baznih bodova za kućanstva, na prosječnih 5 posto, te za 40 baznih bodova za nefinancijska društva, na 3,9 posto.

 

Trend pada kamata na bankarske kredite nastavljen je i u prvom tromjesečju ove godine - kamate na kunske novoodobrene kredite na kraju tog razdoblja bile su 10 baznih bodova niže na kvartalnoj razini na kredite i kućanstvima i poduzećima, a analitičari Privredne banke Zagreb (PBZ) očekuju nastavak tog trenda i u idućim mjesecima.

 

 U publikaciji Tjedne analize objavljenoj u ponedjeljak, analitičari PBZ-a navode da su se kamatne stope na kredite kućanstvima na kraju ožujka spustile na prosječnih 7,9 posto, a  nefinancijskim društvima na 4,4 posto.

 

Kamate na kredite s valutnom klauzulom na kvartalnoj razini smanjile su se za oko 60 baznih bodova za kućanstva, na prosječnih 5 posto, te za 40 baznih bodova za nefinancijska društva, na 3,9 posto.

 

 

 

 

Promatraju li se krediti nefinancijskim društvima prema iznosima, krediti do 2 milijuna kuna bilježe pad kamate od oko 30 baznih bodova, kako na kunske tako i na kredite s valutnom klauzulom; kamate na kredite od 2 do 7,5 milijuna kuna pale su 50 baznih bodova na kunske i 30 baznih bodova na indeksirane kredite, dok su kamate na kredite u iznosu iznad 7,5 milijuna kuna smanjene za 40 baznih bodova na kunske kredit te 60 baznih bodova na kune s valutnom klauzulom.

 

 "Uvjeti financiranja evidentno se kontinuirano poboljšavaju za korporativni sektor, no vidljivo je da najsnažniji pad bilježe kamate na kredite velikim poduzećima kod kojih postoji najveća mogućnost supstitucije kredita domaćih banaka inozemnima. Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka pokazuje da u drugom tromjesečju banke planiraju daljnju relaksaciju uvjeta kreditiranja poduzeća, međutim dok će uvjeti za mala i srednja poduzeća biti ublaženi, za velika bi mogli biti pooštreni. Anketa pokazuje i da će, što se tiče građana, trend snažnog ublažavanja standarda odobravanja kredita iz prvog tromjesečja biti nastavljen i u idućem tromjesečju i to podjednako za stambene i za ostale kredite stanovništvu", navode iz PBZ-a.

 

Pale i kamatne stope na depozite građana

 

A usporedo s padom kamata na kredite, padaju i kamate na depozite.

 

Tako su kamatne stope na kunske i devizne oročene depozite stanovništva pale za 20 baznih bodova u odnosu na zadnja tri mjeseca lani te su na kraju prvog tromjesečja iznosile 1,1 odnosno 0,5 posto.

 

Za nefinancijska društva kamata je je mirovala na devizne depozite, a na kunske je bila volatilna - dok je u veljači iznosila 0,5 posto, kao i u prosincu 2016., u ožujku je skočila na 0,8 posto, odnosno za 30 baznih bodova na kvartalnoj razini.

 

"U mjesecima pred nama vidimo nastavak trenda pada kamata s obzirom na visoku likvidnost i niske kamate na domaćem i novčanom tržištu eurozone, padajući trend CDS-a Hrvatske, i dalje krhku potražnju privatnog sektora te rastuću konkurenciju među bankama", zaključuju analitičari PBZ-a.

 

 

Izvor: Poslovni dnevnik

 

 

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616