POVEĆANJE POREZNE OSNOVICE ZA POREZNO NEPRIZNATE TROŠKOVE REPREZENTACIJE I OSOBNIH AUTOMOBILA (ČL.7.ZAKONA)

24. listopad, 2017

 

 

U skladu s izmjenama čl. 7. Zakona, od 1. siječnja 2017. godine porezno nepriznatim troškom smatra se 50 % troškova reprezentacije - umjesto dosadašnjih 70 %. Pritom i dalje nije dopušteno priznavanje pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije, što znači da se obračunati PDV uključuje u ukupni trošak reprezentacije.

 

Od 1. siječnja 2018. godine porezno nepriznatim troškom smatrat će se 50 % troškova nastalih u vezi s motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba (ako se na osnovi njih ne utvrđuje plaća u naravi) – umjesto dosadašnjih 30 %. Međutim, od 1. 1. 2018. bit će moguće priznavanje 50 % pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s njima. Prema tome, porezni položaj osobnih automobila u 2017. ostaje nepromijenjeni u odnosu na 2016. godinu.

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616