PREKRŠAJNE ODREDBE

08. Rujan, 2017

 

 

 

 

Prekršajne odredbe za obveznike fiskalizacije usklađuju se s Prekršajnim zakonom, u smislu propisivanja novčanih kazna zasebno za fizičke i zasebno za pravne osobe. Jednako tako, prekršajne se odredbe propisuju za obveznike fiskalizacije kod kojih se utvrdi da primjenjuju programska rješenja koja su se i kod drugih obveznika pokazala kao ona koja sustavno omogućavaju postupanje u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Kazne za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost niže su u odnosno na kazne za pravne osobe.

 

 

 

 

Posebnom odredbom propisuje se provedba nadzora kod obveznika fiskalizacije na način da nadzor obavljaju PU i Carinska uprava. S obzirom na to da je izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji omogućena provedba nadzora i Carinskoj upravi, u skladu s time kada se prekršajni postupak za porezne prekršaje propisane Zakonom o fiskalizaciji vodi na temelju optužnog prijedloga Carinske uprave, prekršajni postupak vodi vijeće za prekršaje Carinske uprave u skladu s propisom kojim se uređuje djelokrug rada, poslovi i organizacija Carinske uprave.

 

Ako se tijekom nadzora utvrdi da obveznik fiskali¬zacije ne provodi postupak fiskalizacije na način na koji je propisano odredbama Zakona o fiskalizaciji, poreznom obvezniku može se naredbom privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najdulje 8 dana od dana izdavanja naredbe.

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616