Segmentacija tržišta i upravljanje likvidnošću

22. KOLOVOZ, 2017

 

 

 

 

Problem nelikvidnosti smatra se jednim od ključnih za hrvatsko gospodarstvo. Njegovi korijeni su samo djelomično ekonomski, a u značajnoj mjeri su sociološki i kulturološki ireflektiraju nizak nivo etičnosti u društvu. Vrijednosti i trendovi pokazatelja (ne)likvidnosti ukazuju da veliki broj poslovnih subjekata ima potrebu za provedbom operativnog i financijskog restrukturiranja kojim će poboljšati kvaliteta prodaje, likvidnost i solventnost, te kvaliteta novčanog toka.

 

 

 

 

Pronalaženje načina za poboljšanje likvidnosti u poslovanju poduzeća nije jednostavno. Postoje razni modeli i alati za segmentaciju tržišta prodaje, organizaciju prodajnih i financijskih poslovnih funkcija, sve u svrhu minimalizacije rizika naplativosti potraživanja od kupaca. Potrebno ih je razumjeti te adekvatno primijeniti i povezati u dobar sustav. Odabir modela i alata ovisan je djelatnostima, osobinama poslovnog subjekta, tržišnoj poziciji, povjesnim rezultatima, planovima za budućnost, i drugim kriterijima i okolnostima iz internog i eksternog okruženja.

 

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616