UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG DOHOTKA I PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK TE DOHOTKA OD IMOVINE PREMA RJEŠENJU POREZNE UPRAVE

15 Kolovoz, 2017

 

 

 

 

Od 1. siječnja 2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati:

    • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnosti obrta i samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini ne prelazi iznos propisan za obvezni ulazak u sustav PDV-a odnosno iznos od 230.000,00 kuna

 

Paušalni porez na dohodak mogu plaćati i:

     • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine

     • porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon

 

 

 

 

Svi su iznajmljivači dužni plaćati porez na dohodak. Oni iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a, mogu porez na dohodak plaćati u paušalnoj svoti po svakom krevetu namijenjenom za iznajmljivanje u turizmu.

 

Dakle, prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja… (čl.2) “paušalist” može biti fizička osoba, tj. građanin kojemu je:

– na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

– koji nije obveznik PDV-a te koji dohodak ne utvrđuje prema čl. 19.-24. Zakona o porezu na dohodak, odnosno na temelju poslovnih knjiga pod uvjetom:

 

     • da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje čiji je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili

     • da organizira kamp na svojemu zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

 

 

© 2017

d.istra

M. I. RAČUNOVOĐA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija

M. I. RAČUNOVOĐA d.o.o.

Istarska 13, 52211 Bale

 

Matični broj: 04280237

Trgovački sud u Rijeci

IVANA MIKULEK

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR8823600001102441616